Thông báo

Thứ 7, chủ nhật tớii tất cả cán bộ giáo viên đã đăng ký học lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp đi khai giảng lớp học và tiến hành học luôn trong ngày. Lớp học sẽ học trong 6 tuần, đề nghị các đồng chí tham gia đông đủ, đảm bảo